Joy May czech

web co vás překvapí

Joy may Czech

Zelený dům v San Juan

Zelený dům v San Juan, který se nachází v historické čtvrti v Portoriku, se stal zajímavým místem pro turisty, protože nikdo neví, proč byl natřen zelenou barvou. Existuje několik teorií, které se pokoušejí vysvětlit tuto záhadu, ale zůstává to dodnes nevyřešeným.

Náhoda – První a nejjednodušší teorie říká, že majitelé si zvolili zelenou barvu prostě jen proto, že se jim líbila.

Barva řemeslníků – Jiná teorie říká, že dům byl původně zelený, protože to byla barva, kterou používali řemeslníci v té době, když stavěli domy.

Symbolika – Existuje také teorie, že zelená barva má nějakou symboliku spojenou s majiteli domu. Například, že majitelé jsou irského původu, což je barva, která se s Irskem spojuje.

Původní majitel – Další teorie tvrdí, že dům byl původně postaven pro majitele, který měl velkou vášeň pro zahradničení a zeleň. Proto si zvolil zelenou barvu, aby dům byl v souladu s jeho zájmy.

Vzdání holdu umělci – Podle jiné teorie se domu natřela zelená barva jako vzdání holdu umělci, který žil v okolí a měl zelenou barvu jako svůj oblíbený motiv.

Původní vlastník jako zdroj zelené – Existuje také teorie, že původní majitelé domu použili zelenou barvu, protože se jim líbilo, jak se odrážela v zdejší krajině a v místních rostlinách.

Odraz místní kultury – Podle jiné teorie se zelená barva odrazila v místní kultuře a tradicích, protože zelená barva je spojována s přírodou, zdravím a blahobytem.

Prodejní trik – Někteří lidé věří, že majitelé domu si zvolili zelenou barvu, protože věděli, že to bude přitahovat pozornost turistů a zvýší to tak hodnotu jejich domu.

Zelený dům v San Juan se tak stala velmi zajímavým místem pro turisty a zájemce o záhady, protože zatím nebyla nalezena žádná definitivní odpověď na otázku, proč byl tento důmnatřen zelenou barvou. Existuje ještě několik dalších teorií, které se pokoušejí vysvětlit tuto záhadu.

Zdroj materiálu – Podle této teorie se majitelé rozhodli natřít dům zelenou barvou, protože měli k dispozici velké množství zelených pigmentů z místních zdrojů.

Původní účel domu – Další teorie tvrdí, že dům byl původně postaven pro účely, které byly spojeny se zelenou barvou, například pro zahrádkářské účely nebo jako sídlo nějakého klubu, který měl zelenou barvu v logu.

Přátelství se sousedy – Podle této teorie se majitelé domu rozhodli natřít dům zelenou barvou, aby ukázali své přátelství se sousedy, kteří měli také domy natřené zelenou barvou.

Podobnost s jinými domy – Jiná teorie tvrdí, že majitelé domu si zvolili zelenou barvu, protože chtěli, aby se jejich dům podobal jiným domům v okolí, které byly také natřené zelenou barvou.

Náboženská symbolika – Existuje také teorie, že zelený barva má náboženskou symboliku spojenou s určitou vírou nebo kultem, a majitelé domu si ji zvolili z tohoto důvodu.

Dědictví – Podle jiné teorie se majitelé domu rozhodli natřít dům zelenou barvou, aby si uchovali nějaké dědictví, například tradici, kterou přenesli z generace na generaci.

Neznámý důvod – Nakonec existuje také teorie, že majitelé domu si prostě zvolili zelenou barvu z neznámého důvodu, který zůstává tajemstvím.

Zelený dům v San Juan tak stále zůstává jedním z největších záhad v Portoriku a turisty a zájemce o historii stále láká svou tajemností.

LEAVE A RESPONSE

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *