Joy May czech

web co vás překvapí

zahada Stonehenge

Stonehenge – Největší záhada starověku

Stonehenge Stonehenge. Je to oblast v jižní Anglii, kde se nacházejí obrovské kamenné bloky, které zůstávají záhadou dodnes. Jejich účel, způsob výroby a způsob přemisťování na místo zůstávají stále nevysvětlené. A tak jsme se rozhodli, že se na to podíváme…