Aktivity pro rozvoj jemné motoriky a psacích dovedností.

Rozvoj jemné motoriky a psacích dovedností u dětí je klíčovým aspektem jejich vzdělávání a přípravy na školní úspěch. Jakmile dítě začne rozvíjet své jemné motorické schopnosti, otevírá se mu cesta k mnoha důležitým dovednostem, včetně psaní, kreslení a manipulace s předměty. V dnešním článku na blogu Planeta Matek se zaměříme na různé aktivity, které mohou pomoci v rozvoji těchto dovedností a přinést radost dětem.

Proč je rozvoj jemné motoriky důležitý?

Rozvoj jemné motoriky je důležitý z několika důvodů:

 • Psací dovednosti: Schopnost psát písmena a čísla je klíčovou dovedností pro úspěšný vstup do školního vzdělávání.

 • Koordinace: Jemná motorika zahrnuje koordinaci očí a rukou, což je důležité pro mnoho denních činností, jako je například oblékání, střihání potravin nebo používání nástrojů.

 • Kreativita: Rozvoj jemné motoriky může pomoci dětem vyjádřit svou kreativitu prostřednictvím kreslení a modelování.

 • Samostatnost: Když dítě zvládne jemnou motoriku, zvyšuje se jeho schopnost být samostatným a nezávislým.

Aktivity pro rozvoj jemné motoriky:

 1. Kreslení a malování: Nabídněte dětem různé druhy kříd a malířských potřeb a povzbuzujte je k vytváření vlastních uměleckých děl.

 2. Hra s plastelínou: Práce s plastelínou nejen rozvíjí jemnou motoriku, ale také podporuje kreativitu a fantazii.

 3. Střihání: Děti mohou cvičit střihání papíru, což je výborný způsob, jak posilovat jemnou motoriku.

 4. Pracovní listy: Použití pracovních listů s různými úkoly, jako je spojování bodů nebo barvení do obrázků, může dětem pomoci rozvíjet psací dovednosti.

 5. Stavění s kostkami: Stavění věží a struktur s různými stavebnicemi pomáhá dětem zlepšovat svou rukovět a koordinaci.

Psaní a jemná motorika:

Kromě těchto aktivit je také důležité věnovat pozornost samotnému psaní. Jakmile dítě dosáhne určitého věku, začne se učit psát písmena a čísla. Rodiče a učitelé mohou pomoci tím, že:

 • Zajistí správnou ergonomii: Ujistěte se, že dítě má vhodné nástroje, jako jsou tužky a sešity, a že sedí v ergonomické pozici.

 • Pomohou s cvičením: Naučení se psát vyžaduje trpělivost a cvičení. Rodiče mohou dítěti poskytovat cvičební materiály a pomáhat mu při tréninku psaní.

 • Podporují kreativitu: Psaní nemusí být jen mechanickým procesem. Podnikejte kreativní projekty, jako je psaní příběhů nebo deníku.

Rozvoj jemné motoriky a psacích dovedností je klíčový pro úspěšný start dětí do školního prostředí. Aktivity zaměřené na jemnou motoriku mohou být zábavné a zároveň velmi prospěšné pro rozvoj dětských schopností. Rodiče a učitelé mají důležitou roli v podpoře těchto dovedností a vytváření prostředí, ve kterém se děti mohou rozvíjet a učit se novým věcem. Buďte kreativní a věnujte čas dětem při těchto aktivitách, a budou mít výhodu pro svou budoucnost.

Please follow and like us:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *